Осам породица из подручја поплављеног 2014. године добија нове куће

У Бијељини су данас потписани уговори о уређењу међусобних односа између Града и првих осам корисника Програма за опоравак од поплава, чије куће су у поплавама 2014. године остале неусловне за живот и којима ће бити грађене нове стамбене јединице.

Средства је обезбједила Европска унија, а имплементатор је Развојни програм Уједињених нација у БиХ (УНДП БиХ) који је вршио и саму процедуру тендера и избора извођача радова, а донатори су обезбиједили и пројектну документацију. Градска управа Града Бијељина је издвојила 40.000 конвертибилних марака за суфинансирање изградње ових осам стамбених јединица, а обезбиједила је и сву основну комуналну инфраструктуру (електричну енергију, воду, септичке јаме), све неопходне дозволе и сагласности, укључујући и грађевинске дозволе.
- Ми смо 2014. године имали огроман број људи чија домаћинства су поплављена, а око стотину кућа се није могло поправити већ је било неопходно да се поново изграде. Захваљујући пријатељским градовима и донаторима ми смо изградили преко двадесет кућа, а ово је наставак тих активности - навео је градоначелник Бијељине Мићо Мићић.
Првих осам корисника су добили приоритет због тешке социјално-материјалне ситуације, а међу њима су по три породице из Пучила и Попова и по једна породица из Попова и Остојићева.
Јавни позив за избор корисника помоћи за изградњу и санацију стамбених јединица уништених или оштећених у поплавама 2014. године на подручју Града Бијељина трајао је од 9. октобра до 9. новембра прошле године. Примљене су укупно 1223 пријаве, а 795 је задовољило елиминационе критеријуме из Јавног позива. За санацију је одабрано 109 корисника, док је за изградњу нових стамбених објеката одабрано 44 корисника. У августу ће бити настављена изградња 23 нова објекта, док ће преостали број објеката бити грађен следеће године, а обнова мање оштећених кућа ће почети у септембру ове године.
 

Извор: Град Бијељина