Институција омбудсмена за људска права БиХ - Ко се и како може обратити за помоћ?

Институција омбудсмена за људска права је независна институција која се бави заштитом права физичких и правних лица, а у складу са Уставом БиХ и међународним споразумима који се налазе у додатку Устава. Институција омбудсмена за људска права БиХ разматра предмете који се односе на слабо функционисање или на повреду људских права почињену од стране било којег органа БиХ, њених Ентитета и Брчко дистрикта. Предмети се формирају на основу појединачних жалби правних или физичких лица или по службеној дужности.

-Институцији омбудсмена за људска права БиХ може се обратити свако физичко и правно лице које има легитиман интерес, без обзира на држављанство, расу, пол, вјерску и националну припадност. Жалба упућена нама неће проузроковати никакве кривичне, дисциплинске или било какве друге санкције по њеног подносиоца. Жалба се изјављује писмено, путем поште, факса, мејла или личним достављањем. У жалби треба изнијети краћи опис догађаја, чињеница или одлука који су довели до подношења жалбе. Жалба мора бити потписана од особе која жалбу изјављује, или овлаштеног опуномоћеника. Уз жалбу је пожељно приложити фотокопије документације која је релевантна, уколико иста постоји. Уколико утврдимо повреду права, издајемо препоруке надлежним органима да предузму мјере како би се исправиле повреде људских права или слабо функционисање управе. Такође, Институција савјетује грађане како да искористе најпогоднија правна средства или их упућује на одговарајуће институције, појашњавају из ове Институције.

На питање у ком домену Институција омбудсмена за људска права БиХ не може помоћи прецизира мр Виолета Ромић, стручна савјетница за односе са јавношћу Институције омбудсмена за људска права БиХ.

- Ми не мијењамо одлуке јавних органа власти, нити преузимамо улогу органа који поступају по жалби. Институција се не може мијешати у процес одлучивања судова. Такође, ми не заступамо подносиоце жалби пред јавним органима, нити пишемо поднеске или жалбе у њихово име. Институција омбудсмена за људска права БиХ не може додијелити надокнаду за утврђене повреде људских права. Институција омбудсмена за људска права БиХ по пријему жалбе проводи истрагу, а уколико утврди повреду права издаје препоруке надлежним органима да предузму опште или појединачне мјере како би се отклонила повреда људских права или слабо функционисање управе. Такође, Институција савјетује грађане како да искористе најпогоднија правна средства или их упућује на одговарајуће институције. Рад Институције омбудсмена по жалби је бесплатан за особе које јој се обрате и не захтијева помоћ савјетника или адвоката', наглашава Виолета Ромић.

Важно је знати

 

У оквиру Институције омбудсмена функционише седам одјела, и то: Одјел за праћење права дјеце, Одјел за елиминацију свих облика дискриминације, Одјел за праћење права особа са инвалидитетом, Одјел за праћење права националних, вјерских и других мањина, Одјел за праћење економских, социјалних и културних права, Одјел за праћење политичких и грађанских права и Одјел за праћење права притвиреника/затвореника. Како нас можете контактирати све детаље можете пронаћи на web страници: www.ombudsmen.gov.ba 

Бијељина

Институција Омбудсмена за људска права Босне и Херцеговине, уз подршку Града Бијељина и Мисије ОЕБС у Босни и Херцеговини, ирганизује уредновне дане у Бијељини како би се грађанима олакшао приступ овој институцији као механизму за заштиту њихових права. Уредовни дани одржавају се у просторијама Центра за културу у Бијељини, Улица Патријарха Павла 1, два пута мјесечно, и то сваког првог и трећег уторка у мјесецу.