Казнено – поправни завод Бијељина установа за примјер многима - Ефикасно пословање отворило простор за нове пословне изазове

Казнено – поправни завод Бијељина је установа затвореног типа у коју се упућују особе мушког пола, осуђени на казну затвора у трајању од три године и мање, или када остатак казне по урачунатом притвору или раније издржаној казни не прелази три године, а који прије упућивања на издржавање казне нису били осуђени или су осуђивани највише једанпут, са пребивалиштем, односно боравиштем на подручју Бијељине, Зворника, Угљевика, Лопара, Сребренице, Братунца и Осмака, каже на почетку разговора за „Семберске новине“ директор КПЗ-а Бијељина Миленко Гајић.

„Формална организација Установе је системски конципирана, те се КПЗ може посматрати као јединствен систем, састављен од неколико повезаних и међузависних дијелова, служба обезбјеђења, служба третмана, здравствена служба, привредно – инструкторска служба и служба за правне, финансијске и опште послове. Сви дијелови стриктно обављају своје задатке, повезане с општим циљем, при чему директор, као руководилац, осим интегрисања колектива, интегрише и спољне чиниоце, важне за функционисање затвора”.

Гајић истиче да у склопу КПЗ –а послује и привредна јединица “3. мај”, као посебан правни субјект. Сврха оснивања привредних јединица, како каже, јесте да осуђене особе које желе да раде за вријеме извршења кривичних санкција стекну, односно одрже и повећају своје радне способности, радне навике и стручна знања, а све у циљу успјешнијег укључивања у живот и рад по истеку затворске казне.

 “ Привредна јединица “ 3. мај”  у протеклом периоду је забиљежила запажене радне резултате. Ратарска, као и сточарска производња увећана је у значајном обиму. Са санацијом дуга од 200.000 КМ и финансијском стабилизацијом створена је погодна клима за ефикасније пословање, а уједно је отворен и простор за упуштање у нове пословне изазове. Наиме, брижљиво и плански се реализује и пројекат изградње модерне фарме свиња и оваца, као и покретање посебне гране пољопривреде – пчеларства. Новонастале промјене у пословању Привредне јединице директно се рефлектују на повећану могућност ангажовања осуђених особа које исказују мотивацију за рад, као и унапређење услова живота осуђених особа у затвору”.

Гајић наглашава да осуђене особе за свој радни ангажман добијају финансијску надокнаду.          

Љ.Љ.

Извор: Семберске новине/Љ.Љубојевић