Угљевик – Регулација корита ријеке Јање одвија се несметаним током

Започети радови на регулацији корита ријеке Јање у општини Угљевик одвијају се несметаним током. За мјесец дана, колико радови већ трају, потпуно су извршени земљани радови на регулисању ријечног корита у дијелу од моста на регионалном путу Р-459 који води ка Старом Угљевику, узводном дионицом, све до висећег моста наспрам основне школе „Алекса Шантић“ у дужини од 1.250 м.

У даљем, узводном дијелу ријечног корита, извршена је сјеча стабала и растиња у сврху припреме за наставак извођења земљаних радова.

Подсјећања ради, у питању је пројекат „Уређења корита ријеке Јање“ вриједности око 2 милиона 700 хиљада еура које финансира Европска комисија ЕУ у оквиру ИПА-2014 специјалних мјера за опоравак од поплава.

За рјешавање имовинских односа, који су били предуслов за реализацију овог пројекта, Општина Угљевик је из буџета издвојила око 200.000 КМ. Рок за извођење радова на уређењу корита ријеке Јање у дужини од 3.700 м је 12 мјесеци.


Извор: www.ugljevik.info