Љетна школа новинарства Семберских новина - "Мали новинар"

ЈИП „СИМ“ – Семберске новине Бијељина, објављује конкурс за љетну школу новинарства под називом "Мали новинар " за ученике основних школа са подручја Семберије и Мајевице, старости од 12-15 година. 1. Право учешћа на конкурсу имају сви ученици основних школа са подручја Семберије и Мајевице, старости од 12-15 година. 2. Мини репортажа (кратка прича) мора бити написана према правилима писања текста у Wорд-у. Неблаговремено пристигли радови неће се разматрати. 3.Сваки учесник доставља једну мини репортажу, која треба да садржи највише 2000 карактера.

Процедура конкурса:

1.Право учешћа имају сви ученици основних школа са подручја Семберије и Мајевице узраста од 12-15 година.

2. Рад мора садржавати: име и презиме ученика/ученице, разред, кратку биографију и контакт телефон.

3.Радови се шаљу искључиво у електронској форми на e-mail адресу semberskebn@gmail.com

4.Одабир најбољих пристиглих радова вршиће Комисија коју је именовао  директор ЈИП „СИМ“ – Семберске новине Бијељина, као и читаоци својим гласањем.                              

5. Сви приспјели  радови биће објављени на сајту Семберских новина, a pадови који уђу у ужи избор биће објављени у Семберским новинама и за њих ће моћи да гласају читаоци Семберских новина путем купона који ће се налазити у новинама.

Награде конкурса:

1.Комисија за одабир најбољих литерарних радова објавиће имена ученика, аутора награђених мини репортажа, на сајту Семберских новина.

2.За ауторе  најбољих радови који буду објављени у Семберским новинама  слиједе награде

3.Најбоља три  учесника биће награђена Љетном школом новинарства „ Мали новинар“  у трајању од пет дана која ће бити реализована у просторијама Семберских новина.

 4. Конкурс остаје отворен до 10.07.2018. године

Бијељина, 28.06.2018. год.