УГЉЕВИК - ПОЧЕЛИ РАДОВИ НА УРЕЂЕЊУ КОРИТА РИЈЕКЕ ЈАЊЕ

У Угљевику су почели радови на уређењу корита ријеке Јање. Почетак радова обишао је начелник Општине Угљевик Василије Перић, у пратњи општинских званичника, који је овом приликом истакао да је уређење корита ријеке Јање један од најзначајнијих пројеката на подручју општине.

Пројекат “Регулације ријеке Јање на подручју општине Угљевик” финансира се средствима Европске уније из програма ИПА 2014 који се односи на специјалне мјере заштите од поплава у Босни и Херцеговини. Вриједност уговора износи 2.686.792, 26 еура. Тендер је проведен од стране ЕУ делегације у БиХ а за извођача радова изабран је “Интеграл инжењеринг” из Лакташа у конзорцијуму са “Интегром инжењеринг” Бања Лука. За надзор од стране делегације ЕУ у БиХ именован је ИПСА институт из Сарајева.

Општина Угљевик имала је обавезу да припреми пројектно-техничку документацију и ријеши имовинско-правне односе, као и да изда одобрење за градњу.

Рок за реализацију овог пројекта је 12 мјесеци.

Пројектом “Регулације ријеке Јање на подручју општине Угљевик” извршиће се уређење корита ријеке Јање на потезу од моста за Стари Угљевик па узводно до постојећег регулисаног корита код Рудника и Термоелектране Угљевик. Укупна дужина уређења корита Јање према овом пројекту износи 3 748,29 метара.

Изнад стогодишњих великих вода предвиђено је и надвишење насипа од 80 цм након чега ће пројектовани габарит протицајног профила моћи да пропусти и велике воде а да не дође до плављења околног земљишта.

За нормални профил регулисаног корита ријеке Јање усвојен је урбани профил регулације што подразумијева поплочавање косина водотока шестоугаоним бетонским призмама. По облику за нормални профил предвиђен је двоструки трапез са ширином у дну од 12 метара. Пропратни насип је промјенљиве висине од 0,80 – 1,70 метара, те ширине круне насипа од 5 метара.

Овом техничком документацијом је предвиђено и архитектонско уређење корита ријеке Јање. На тај начин би се комплетан потез водног тока урбанистички осмислио и сачувао за планерске везе и за спортско рекреативне потребе грађана Угљевика. Уређењем банкина предвиђена је изградња бициклистичке стазе ширине 1,40м. На сваких 50 м предвиђено је постављање монтажне клупе за одмор и канте за смеће.

Извор: www.ugljevik.info