ЈАВНА УСТАНОВА "ВОДЕ СРПСКЕ" БИЈЕЉИНА - САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

Надлежне службе ЈУ "Воде Српске" 7. маја 2018. године извршиле су подизање нивоа воде у каналу Дашница отварањем уставе на ријеци Дрини у Јањи, а у циљу мјерења хидрауличних параметара и параметара квалитета воде за потребе реализације главног пројекта наводњавања Семберије који се финансира средствима Свјетске банке преко Јединице за имплементацију пројеката у пољопривреди при Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске, а реализује се од стране пројектанта Завод за водопривреду д.о.о. Бијељина.

     Иако је том приликом подигнут ниво протока у каналу Дашница само до половине димензионисаног капацитета, показало се да поједини канализациони колектори који се уливају у канал нису добро димензионисани, да немају повратне клапне, те је дошло до изливања воде на неким локацијама у Бијељини.

     Због наведеног проблема, потребно је извршити контролу свих канализационих колектора који се уливају у канал Дашница, као и нелегалних прикључака, како у наредном периоду при подизању капацитета канала на пројектовани ниво не би дошло до нежељених појава.

Извор: ЈУ "Воде Српске" Бијељина