Град Бијељина и ДОО „Еко заштита“ - Почиње дезинсекција

Ларвицидни третман сузбијања комараца на подручју Града Бијељина, почиње 12. априла и проводиће се до краја октобра ове године. Уговор о вршењу услуга дезинсекције, Град Бијељина је, на основу проведене законске процедуре, потписао са ДОО „Еко заштита“.

Редовни поступци сузбијања комараца уз систематично праћење њиховог животног циклуса и појаве у последње време добијају све већи значај, будући да прекомерна бројност споменутих штеточина услед повољних животних услова, постаје све израженији и све већи проблем.

Приликом организације програма сузбијања врло је важно придржавати се концепта интегралног сузбијања који узима у обзир заштиту животне средине, економске и социјалне аспекте, заједно са стратегијама сузбијања 'штеточина'.

Системичан приступ проблематици сузбијања комараца обухвата праћење бројности комараца на одређеном подручју уз сталан увид у распрострањеност легла, која су везана уз водена станишта и на крају и правовремену примену ларвицидног и адултицидног третмана.

Ларвицидним третманом проблем се решава на самом почетку којим се сузбијају ларве комараца у њиховим воденим стаништима, те се на тај начин спречава појава нове генерације одраслих јединки.

Адултицидним третманом методом хладног УЛВ замагљивања успешно се сузбијају одрасле активне јединке.