ПРЕДСТАВЉЕНА СТУДИЈА ИЗВОДЉИВОСТИ ЗА РАЗВОЈ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ

У Угљевику је 14. марта представљена студија изводљивости за рјешавање проблема водоснабдијавања и третмана отпадних вода кроз пројекат "Водовод и канализација у Републици Српској", који Влада Српске спроводи уз подршку Европске инвестиционе банке /ЕИБ/. Начелник Угљевика Василије Перић рекао је да су изградња пречистача и успостављање одрживог водоснабдијавања на подручју општине веома значајни за ову локалну заједницу и да се на том пројекту ради од 2015. године.

„У оквиру студије изводљивости припремљен је дугорочни инвестициони програм за инфраструктуру водоснабдијевања и прикупљања и третмана отпадних вода, процјена утицаја на животну средину, као и финансијски модел пословања Водовода с циљем дугорочне одрживости пословања“, рекао је Перић.
Шеф тима за управљање овим пројектом Радмила Михић рекла је новинарима да студија изводљивости треба да покаже правац развоја у области водоснабдијевања и каналисања отпадне воде у општини Угљевик.
"Руководство општине Угљевик исказало је жељу да унаприједи систем пречистача отпадних вода и у том правцу смо покушали да усмјеримо консултанте, да видимо шта су то најбоља рјешења да би Угљевик придодали групи од 28 општина у Републици Српској у којима се овај пројекат имплементира", рекла је Михићева, која је и помоћник министра финансија Републике Српске.
Она је додала да се пројекти финансирају из кредита ЕИБ, грантовима ЕУ и Шведске агенције за међународни развој и сарадњу /СИДА/, као и домаћим кофинансирањем.
"Широм Републике Српске имамо знатан дио завршених пројеката, општине које су управо у фази имплементације, као и оне општине које припремамо за учешће у програму, попут Угљевика", рекла је Михићева.
Шеф  тима који је четири мјесеца радио у Угљевику на припреми студије изводљивости Сохаил Хасан из Енглеске рекао је да он садржи програм за побољшање водоснабдијевања и уређење одвођења отпадних вода.
Студија изводљивости за припрему Пројекта за развој водовода и канализације у општини Угљевик представљена је на скупу у угљевичком Центру за културу "Филип Вишњић".

Извор: opstinaugljevik.net