Информација о стању водостаја на подручју Града Бијељина за 23. март 2018.

У претходна 24 часа на подручју Града Бијељина дошло је до благог пораста водостаја ријеке Саве док је водостај ријеке Дрине у даљем паду. Водостај ријеке Саве за претходна 24 часа порастао је за 1 cm и јутрос у 6,00 часова на водомјерној станици у Рачи износио је +718 cm, односно 68 cm изнад коте редовне одбране од поплава. На снази је и даље редовна одбрана од поплава. Површине заплављене изливањем ријеке Саве у МЗ Нови приближно су исте као и претходног дана.

Водостај ријеке Дрине јутрос у 6,00 часова на водомјерној станици Радаљ износио је +298 cm и за претходна 24 часа опао је за 34 cm.  Проток ријеке Дрине на ХЕ Зворник у 6,00 часова износио је 1068 m³/s.

 

Водостаји мањих ријека Јање, Гњице и Лукавца су у границама нормале.

 

С обзиром на интензивне сњежне падавине које убрзаним отапањем могу проузроковати значајни пораст водостаја, упозорава се становништво у насељима која гравитирају наведеним ријечним водотоцима на максималну будност и приправност и да благовремено предузме превентивне мјере заштите материјалних добара.

Тренутна висина сњежног покривача у Граду Бијељина износи 20 cm.

 

У складу са Oперативним планом заштите и спасавања од поплава на подручју Града Бијељина у 2018.години, предузимају се утврђене превентивне мјере и задаци заштите и спасавања од поплава.Извор: Одсјек за цивилну заштиту Градске управе Града Бијељина