Екотуризам - одрживи туризам у служби природе

ЕКОЛОШКО УДРУЖЕЊЕ ,,ЕКО ПУТ“ БИЈЕЉИНА Еолошко удружење ,,Еко Пут“ , у сарадњи са Удружењем родитеља и наставника ,,Бон Сан“, спроводи пројекат ,,Проширење туристичке понуде града Бијељине развојем екотуризма“, а у склопу УНДП-овог Регионалног програма локалне демократије на Западном Балкану, чиме се ствара могућност да се Бијељина нађе на мапи екотуристичке понуде Босне и Херцеговине.

Предсједница удружења ,,Еко Пут“ и координаторица на пројекту Снежана Јагодић Вујић  каже да  концепт екотуризма обухвата вишеструка туристичка тржишта која биљеже раст, као што су, на примјер, авантуристички туризам у који спада рафтинг, регате и други спортови на води, затим ловни и риболовни туризам, сеоски туризам и излети у заштићена подручја.  Како појашњава, екотуризам је еколошки одговорно путовање и посјета у релативно очувана подручја, а ради уживања у природи и пратећим културним одликама како из прошлости, тако и из садашњости, уз унапређење заштите природе, мали негативни утицај посјетилаца и користан активни утицај на локално становништво.

- Богатство угрожених биљних и животињских врста доњег тока и ушћа ријеке Дрине обавезују нас  на заштиту и очување овог јединственог екосистема. Године 2016. покренули смо заговарачку кампању за успостављање заштићеног подручја у сливу доњег тока и ушћа ријеке Дрине у Саву, као и редефинисање статуса Еко-центра ,,Језера“ у визитор   центар за доњи ток и ушће ријеке Дрине чији ће капацитети бити за смјештај и боравак педесетак  учесника вишедневних радионица и кампова, подсјетила је Снежана Јагодић Вујић наглашавајући да се реализацијом овог пројекта пружа  могућност да се изврши анализа цијелог подручја, капацитети и потенцијали које пружа доњи ток и ушће ријеке Дрине у Саву, као будуће екодестинације.

-У оквиру спровођења пројекта одржаћемо и низ иницијалних састанака  са заинтересованим пољопривредним домаћинствима и газдинствима у мјесним заједницама уз Дрину и Саву- у Амајлијама, Поповима, Међашима, Велином Селу, Остојићеву и Црњелову како би сагледали које потенцијале имају за понуду у развоју сеоског туризма, најавила је Снежана Јагодић Вујић.

Према њеним ријечима, састанци су планирани и са заинтересованим удружењима, волонтерима, активистима и младима о понуди за организовање манифестација, радионица и других догађаја у Еко центру ,,Језера“, као мјесту које ће служити за едукацију, истраживања, стицање нових знања и вјештина, али исто тако и за рекреацију и одмор у природи.

На првом у низу састанака, који је одржан посљедњег дана јануара мјесеца у Центру за културу, а одржан је са представницима удружења заинтересованих за сарадњу, речено је да грађане Бијељине треба упознати са савременим токовима одрживог туризма, а нарочито са видом екотуризма који би могао да нађе значајно упориште и мјесто у развоју туристичке понуде. Како екотуризам у већини понуда за себе везује и сеоски туризам, посебна пажња се ставља на узгој здраве хране и развој органске пољопривреде, те би било идеално очувати да се једна оваква понуда веже за екотуристичку понуду Бијељине.

-Концепт екотуризма је нов и не постоје прецизна упутства. Планирање и управљање треба да покаже корист  од екотуризма за једно одређено подручје и локалну заједницу. Планирање изградње еколошке дестинације зависи од социјалних и еколошких фактора планирања простора, регулативе која спречава нарушавање осјетљивих екосистема, учешће локалне заједнице у процесу развоја комплета стандарда и дуготрајног мониторинга, а исто тако и уважавање и сарадњу са свим заинтересованим странама, каже Миливоје Ера из Туристичке организације града Бијељине . Оцјењујући  да  пројекат ,,Проширење туристичке понуде града Бијељине развојем екотуризма“  ствара могућност афирмације и развоја екотуризма као туристичке гране , јер  ово подручје има велики потенцијал , а као посебно богатство издвајају се ријеке Дрина и Сава.

- Треба паметно искористити природне ресурсе које имамо, градити инфраструктуру и објекте за туристе, али уз очување природних ресурса, те заштитити аутохтону културу и традицију, каже Миливоје Ера. 

                                                                                                                                                                        М.Р.

Извор: Семберске новине