Атос осигурање купило пословни простор Прогреса“

На јавној лицитацији у Окружном привредном суду у Бијељини данас је Атос осигурање из Бијељине купило пословну зграду бившег „Прогреса“, једног од повезаних предузећа Бобар Гроуп, за износ од 226.200 КМ.

 С обзиром на то да је ову некретнину вјештак грађевинске струке процијенио на износ од 452.331 КМ, она је продата за половину процијењене вриједности.

Судија Драженко Лугоња је утврдио да је Атос осигурање као једини и најповољнији понуђач понудио цијену у складу са законом.

На лицитацији је констатовано да Атос осигурање на данашњи дан, 30. новембра, од повезаних лица, Прогреса, Бобар Аутосемберије, Универзала и Елвака укупно потражује 10.319.971 КМ. Овај износ састоји се од главног дуга, од 9.460.409 КМ и законске затезне камате у износу од 859.561 КМ. У овом предмету у међувремену је извршено умањење доспјелог потраживања по основу раније донесеног рјешења овог суда у којем је извршеник био Бобар Аутосемберија.

Атос осигурање је својевремено преузело потраживања од сарајевске Бор банке према фирмама, повезаним лицима Бобар гроуп, тако да на овај начин, продајом њихове имовине, уновчава та потраживања. Љ.Љ.

Извор: Semberske novine