Бобар банке у стечају добила спор против предузећа „Кришка“ ДОО

Пресудом Окружног привредног суда у Бијељини предузеће „Кришка“ ДОО из Бијељине мораће Бобар банци у стечају исплатити износ од 2.774.281 КМ, заједно са затезним каматама закључно од 24. јула 2015. године, као дана доспјелости мјенице на наплату

Пуномоћник Бобар банке у стечају, адвокат Миленко Зеленовић појаснио је за пословни портал „Цапитал“ да се против предузећа „Кришка“ ДОО и Горана Василића, као одговорног лица у предузећу, води више судских поступака.

 „ Кроз изврне поступке, Бобар банка у стечају ће се само дјелимично намирити продајом непокретне имовине овог предузећа. Након данашње пресуде и овај предмет се враћа у извршни поступак, а  овдје је предмет извршења опрема и роба у власништву извршеника, дакле, то су покретне ствари извршеника“, изјавио је Зеленовић. Љ.Љ.

 

Извор: Semberske novine