Фабрика шећера у стечају: Нова лицитација 13. октобра

Скупштина повјерилаца Фабрике шећера у стечају огласила је нову, четврту јавну продају покретне и непокретне имовине фабрике која улази у стечајну масу за 13. октобар у 14 сати у пословним просторијама фабрике у Великој Обарској.

 На лицитацији ће бити понуђени пословни и помоћни објекти у привреди, земљиште испод објеката и земљиште које је неопходно за редовну употребу пословних и помоћних објеката.

Почетна цијена за покретну и непокретну имовину износи 15 милиона марака.

На јавном надметању за продају, односно куповину имовине Фабрике шећера учествоваће сви они који до 13. октобра уплате кауцију од 50.000 КМ.

У случају да ни на четвртој лицитацији не буде заинтересованих купаца, Скупштина повјерилаца Фабрике шећера донијеће одлуку о престанку даље продаје и уновчавања имовине шећеране на овај начин, те ће приступити изради стечајног плана којим ће бити реорганизован стечајни дужник на начин да се сва имовина  стечајног дужника расподијели између свих повјерилаца, односно да се изврши претварање потраживања повјерилаца у улоге, односно акције.
Љ. Љубојевић

Извор: Семберске новине