Асфалтирање дионице пута у Смиљевцу

У Смиљевцу је асфалтирана дионица пута дужине 350 m. Општина Лопаре је добила капитални грант од Владе Брчко дистрикта у износу од 50.000 КМ које је уложила у изградњу ове дионице пута.