KOMANDANT ODBRANE KOŠARA: Evo zašto je NATO na Košarama pokušao kopnenu ofanzivu!


On se u razgovoru osvrnuo na iskustva SRJ iz rata na Kosovu, kao i razlozima zbog kojih je NATO izabrao baš taj predeo za početak kopnene invazije.

– Košare su topografski i geografski predeo koji je vrlo surov, sa velikom nadmorskom visinom i vrhovima preko 2 000 metara. Radi se o terenu sa puno krševitih uvala prekrivenih gustom šumom, gde vladaju ekstremne temperature koje se naglo menjaju i otežavaju prohodnost i vidljivost – istakao je Đurković.

Prema njegovim rečima, ne treba imati iluzije kada se radi o NATO-u, kao i dešavanjima koja su se u to vreme dešavala, za koje veruje da su dobro razrađene strategije u cilju interesnih grupa u SAD.
 
– NATO je još 1997. posle odlaska Envera Hodže veštački izazvao krizu u Albaniji, kako bi kanalisao nezadovoljstvo, koje je iskoristio da naoruža Šiptare, da bi u poslenjoj fazi krenuo sa obukom terorista – otkriva je Đurković.
 
Tokom razgovora on se osvrnuo i na metode koje su Albanci primenjivali, kao i motivima koji stoje iza intervencije NATO, a koji su prema njegovim rečima čisto ekonomske prirode iako imaju i stratešku dimenziju.

– Oni su tokom svoje terorističke kampanje primnjivali najsurovije taktike zastrašivanja, koje su uspešno delovale na lokalne Albance, i imale za posledicu omasovljavanje pripadnika UČK. Interes SAD i Zapada leži pre svega u velikom rudnom bogatstvu, ali i drugim prirodnim resursima – ocenjuje Đurković.

Međutim, on je kao najveću vrednost Kosova i Metohije istakao duhovnu dimeziju kosovskog mita, koja je prema njegovim rečima trajnija i vrednija od resursa koji kako ističe, iako su ogromni – nisu nepresušni.