ЕВИДЕНЦИЈА ПРЕКИДА ИСПОРУКЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ДАН 22.10.2018. год. ЕВИДЕНЦИЈА ПРЕКИДА ИСПОРУКЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ДАН  22.10.2018. год.
 
 
Датум
РЈ/Пословница Електроенергетски објекат  
Подручје без напајања
 
Разлог прекида испоруке Вријеме прекида испоруке
Почетак    Завршетак
22.10.2018. Бијељина ТС Раскршће 2 Један НН излаз - ул. Стефана Немање Санација ННМ  09:00 12:00
22.10.2018. Бијељина ТС Економија Један НН излаз - дио ул. Стефана Дечанског( према Агротржном Центру) Измјештање НН стуба  08:30 12:00
22.10.2018. Бијељина ТС Индустријска зона  2 Један НН излаз - дио нове Индустријске зоне 2 Израда прикључка  08:00 11:00
22.10.2018. Бијељина ТС Крушик 5 Један НН излаз - ул. Данка Кабиља Букија Израда прикључка  08:00 10:00
22.10.2018. Бијељина ТС Калтиновача 4 Један НН излаз - ул. Јурија Гагарина Израда  прикључка 12:00 13:00
22.10.2018. Бијељина ТС Жестик 1 Један НН излаз Санација ННМ 09:00 12:00
22.10.2018. Угљевик ДВ 10 kV Поточари ТС: Смиљевац, Пукиш и Кореташи Радове изводи ЈП “Комунално Брчко” 09:00 12:00
22.10.2018. Угљевик ТС Пејчићи НН излаз бр. 1 Санација ННМ 08:30 12:30
22.10.2018. Угљевик ТС Бањица НН излаз бр. 2 Израда прикључка 09:00 14:00
22.10.2018. Угљевик ТС Пиперци Сви НН излази Расјека растиња 08:00 12:00
22.10.2018. Угљевик ТС Бобетино Брдо 1 и 2 Сви НН излази Расјека растиња 12:30 16:30
22.10.2018. Лопаре ТС Лопаре 3 НН излаз према пумпи Израда прикључка 08:30 12:00
22.10.2018. Лопаре ТС Заједнице НН излаз - Стевићи Санација ННМ 11:00 14:00
22.10.2018. Лопаре ТС Лопаре - Божићи НН излаз - Ђурићи Санација ННМ 08:30 14:00
22.10.2018. Зворник ДВ 10 kV Индустрија III Палучци - Шћемлија Радови на ДВ 08:30 14:30
22.10.2018. Зворник TС Косовача Комплетна ТС Реконструкција ННМ 09:30 14:30