ЦИК БиХ утврдио висину накнада за рад бирачких одбора


ЦИК Босне и Херцеговине је донио Одлуку о висини накнада за рад бирачких одбора на Општим изборима 2018. године. Одређене су висине накнаде за рад редовних бирачких мјеста и рад мобилних тимова.
Предсједнику бирачког одбора ће бити исплаћено 110 марака, члану 80 марака, замјенику предсједника ангажованом на дан провођења избора 55 марака, замјенику члана ангажованог на дан провођења избора 30 марака и замјенику предсједника односно члана који није ангажован на дан провођења избора ће бити исплаћено 20 марака.
Предсједник мобилног тима ће добити накнаду од 80 марака, док ће члан добити 60 марака, замјеник предсједника ангажованог на дан избора 50 марака, замјеник члана који је ангажован на дан избора 25 марака и замјеник предсједника односно члана који није ангажован на дан избора ће добити 20 марака.