Почиње исплата пензија за децембар 2018.


Фонд за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске обавјештава кориснике права из пензијског и инвалидског осигурања да исплата редовног мјесечног примања за децембар 2018. године почиње  03. јануара 2019. године.
 
Исплатом децембарске пензије обухваћено је укупно 263.952 корисника права, од чега је 214.383 у Републици Српској, а ван Републике  49.569 корисника права.
 
 За исплату пензије  потребно је 88,1 милиона КМ у нето износу, односно 89,2 милиона КМ у бруто износу.
 
Просјечна пензија за децембар је 366,46 КМ и чини 41,64% просјечне плате у Републици Српској.
 
Износ најниже пензије  за 40 година пензијског стажа и више je 375,72 КМ.
 
За пуни стаж осигурања од 40 година просјечна пензија за децембар износи 536,71 КМ,  што чини 61% од просјечне плате у Републици.
 
 Износ највише пензије за децембар у Републици Српској је  1.932,31 КМ.
 
Приход по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање у децембру 2018. године (без последњег радног дана) износио је  79,41милиона КМ.
 
Структуру корисника права за децембар 2018. године  чине старосне пензије са 56,79%, породичне са 28,60%, инвалидске са 14,51 %  и остала права  са 0,10 %.

Извор: Фонд ПИО Републике Српске