Проф. др Миладин Јовичић преминуо је данас у Бијељини након кратке и тешке болести.


Проф. др Миладин Јовичић, редовни професор и декан Факултета пословне економије, преминуо је данас у Бијељини након кратке и тешке болести.

Проф. др Миладин Јовичић је рођен 14.09.1957. године у селу Угљевичка Обријеж, Општина Угљевик.
Основну школу завршио је у Угљевику, а бијељинску Гимназију 1976. године, након чега уписује Економски факултет у Бањој Луци који завршава 1980. године.
Постдипломске студије уписао је 1984. године у Сарајеву на Економским факултету, а магистарску тезу под називом "Електрична енергија у функцији привредног развоја" одбранио је 1987. године.
Докторирао на Економском факултету у Источном Сарајеву 2003. године на тему: "Мјерење успјешности менаџера као фактор развоја у земљама у транзицији".

Објавио је, било самостално било у коауторству, осам књига које третирају област управљања мезоекономским системима, као и више од 35 научних и стручних радова из области менаџмента и предузетничке економије у еминентним домаћим и страним часописима.

Дужност декана Факултета пословне економије обављао је од 2016. године.

Термин и детаљи везани за комеморацију и сахрану ће бити накнадно објављени.

Извор: Универзитет у Источном Сарајеву
            Факултет пословне економије Бијељина