Данас крајњи рок пензионерима за достављање документације ради добијања једнократне помоћи


Из Фонда пензијско – инвалидског осигурања РС позивају кориснике сразмјерне пензије да у најближу пословницу или филијалу Фонда за пензијско - инвалидско осигурање Републике Српске доставе на увид доказ о примањима од других носилаца осигурања, најкасније до 15. септембра 2018. године.
-Доказ у виду чека или исплатног налога доставља се у сврху исплате једнократне новчане помоћи, коју свим корисницима права исплаћује Влада Републике Српске’’, појашњавају из Фонда пензијско – инвалидског осигурања РС.