РЕМОНТ ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ УГЉЕВИК ЗАВРШЕН ПРИЈЕ РОКА


Након успјешно завршеног редовног годишњег ремонта, термоелектрана Угљевик је 09.11.2018. године, три дана прије рока, поново покренула производњу и од петка у 13 часова је синхронизована на ел.енергетску мрежу Републике Српске.
„Овогодишњи ремонт је коштао око десет милиона марака од чега се пет милиона односи на текуће одржавање, а пет на инвестициона улагања у блок термоелектране. Очекујемо да ће поузданост рада блока бити на вишем нивоу што ће допринијети стабилној производњи електричне енергије у наредном периоду“, рекао је  Драган Миљановић, руководилац радне јединице Термоелектрана у Руднику и термоелектрани Угљевик.

Извор: Информативна служба Рудника и термоелектране Угљевик