Пуштен у рад редизајниран Еко-портал Владе Брчко дистрикта БиХ


Одјељење за просторно планирање и имовинско-правне послове Владе Брчко дистрикта БиХ данас је пустило у рад редизајниран сајт "Еко-портал".
Сврха овог веб-портала је приказивање прикупљених и обрађених података о квалитету ваздуха, те благовремен, једноставан и ефикасан приступ јавности информацијама у вези са квалитетом ваздуха на појединим локацијама у Брчко дистрикту БиХ.
Линк:   http://ekoportal.bdcentral.net
Додатне информације о пројекту: http://ekoportal.bdcentral.net/infooprojektu.php