Заштита ловства и очување природе


Влада Брчко дистрикта БиХ на 51. редовној сједници одобрила је Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о ловству Брчко дистрикта БиХ.
 
Зоран Гајић, шеф Одјељења за пољопривреду, шумарство и водопривреду, казао је да је с циљем што боље заштите дивљачи и очувања природе и екосистема потребно успоставити ловочуварску службу на подручју дистрикта са стално запосленим људима.


 
„Ми смо до сада имали ловочуварску службу која је била састављена од лица ангажованих по уговорима о привременим и повременим пословима. У оквиру нашег одјељења сада је планирано да се успостави ловочуварска служба, а та лица ће бити у сталном радном односу. За девет ловочувара обезбијеђена су средства за четири мјесеца у буџету за 2018. годину, око 50.000 КМ, а за 2019. годину планирана су средства у износу од 153.000 КМ. Такође, потребно је опремити ловочуваре опремом у износу од 22.000 КМ тако да би укупан износ за 2019. годину са девет ловочувара био 175.000 КМ. Ловочувари морају проћи обуку и морају имати положене испите на основу чега ће моћи обављати те послове. Морају имати средњу стручну спрему као и оружни лист. У дистрикту се тренутно не лови и ловочуварском службом само се желе спријечити незаконите радње“, казао је Гајић.
 
Влада Дистрикта на данашњој сједници одобрила је и Смјернице о измјени Закона о јавној имовини.
 
Дијана Глишић, директорка Канцеларије за управљање јавном имовином Брчко дистрикта БиХ, казала је да усвојене смјернице предвиђају свеобухватну измјену закона.
 
„У наредном периоду имаћемо процедуру која подразумијева и консултације са релевантним субјектима, надлежним органима и онима који нису директно у вези са Владом. Организоваћемо и јавну расправу о овом питању тако да ће прије усвајања коначног облика тог новог закона јавност и сви релевантни субјекти бити детаљније упознати.“