Седмица судске нагодбе у Основном суду у Бијељини од 12. до 23. новембра 2018.


 Седмица судске нагодбе у Основном суду у Бијељини одржаће се у периоду од 12. до 23. новембра 2018. године. Из Основног суда о планираним активностима обавјештавају грађане путем медија и путем своје веб странице ossud-bijeljina.pravosudje.ba те све заинтересоване позивају да се активно укључе у рјешавање судских спорова мирним путем, уз бржи поступак и смањење трошкова.
            Треба истакнути да се Седмица судске нагодбе реализује у првостепеним и другостепеним судовима у БиХ, на иницијативу Високог судског и тужилачког савјета/вијећа Босне и Херцеговине.


           
           -Циљ је рјешавање што већег броја предмета мирним путем, у скраћеном поступку, који је економичнији и бржи за странке. Тиме се постиже боља ефикасност судских поступака као и нови приступ Суда и странака рјешавању спорова, каже судија Селма Шаћировић, предсједник Ванпарничног одјељења Основног суда у Бијељини. Подсјећа да заинтересоване странке могу самостално или преко свог заступника или у договору са супротном страном, писаним приједлогом или на други начин, да се обрате Суду, односно пуступајућем судији и предложе закључење судске нагодбе. –Поступајући судија ће, у складу са одредбама Закона о парничном поступку, током цијелог поступка настојати да спор ријеши у складу са исказаном вољом странка, закључује судија Селма Шаћировић.
            Предсједник Основног суда у Бијељини Аид Ханушић, за Семберске новине подсјећа да се Седмица судске нагодбе организује два пута годишње већ четврту годину заредом и да је јавност већ упозната са тим институтом путем округлих столова и обавјештења путем медија.
-У оквиру планираних активности везаних за Седмицу судске нагодбе, судије парничног, ванпарничног и извршног одјељења на својим рочиштима предочавају странкама предности судске нагодбе. Судије идентификују предмете, позивају странке и дају приједлоге за судску нагодбу, а овим путем позивамо грађане да пријаве евентуалну жељу да учине судско поравнање, каже предсједник Аид Ханушић.
Наш саговорник истиче и друге активности и позитивне пројекте у бијељинском Основном суду. План рјешавања старих предмета прати се статистичким анализама и за ову годину износиће преко 90%. Такође, каже Ханушић, унапријеђен је поступак рјешавања комуналних предмета кроз пројекте СОКОП и МАЛ, којих је у овој години ријешено око 10.000. У 2018. години усвојен је и План едукације запослених у Основном суду, усавршен је рад Инфо-пулта, редовно се ажурира веб страница Суда због потребе редовног информисања грађана, урађена је Стратегија за борбу против корупције.​          -Ми смо, као Суд, у пројекту „Унапређење ефикасности рада Суда и судија“, који се реализује у окриљу Високог судског и тужилачког вијећа БиХ и Краљевине Шведске. То је пројекат за обуку волонтера приправника и за њихово увођење у рад Суда. Тиме се јако добро едукују и спремни су за полагање правосудног испита. То се показало јако ефикасним, а наш Суд је постигао изврсне резултате у том пројекту, али и у погледу ефикасности самог Суда, истиче предсједник Аид Ханушић, додавши да крајем године почиње и пројекат дигитализације архиве, а у најави су и нови пројекти под покровитељством Шведске и Норвешке.
Имао је потребу проговорити и о извјесним проблемима као што је недостатак лифта у згради Суда, чиме је, и поред постављене рампе за приступ инвалида, онемогућен адекватан приступ ове категорије становништва канцеларијама које сеналазе на спратовима. Проблеми су и недостатак простора, застарјелост опреме, возила и намјештаја, али Ханушић сматра да се одговорним радом и пројектним активностима многи од недостатака могу ријешити или ублажити.
 
Судска нагодба

Судско поравнање или судска нагодба, у нашој земљи је један од мање познатих начина рјешавања судских спорова. Ријеч је о мирном, споразумном начину рјешавања спора, који подразумијева међусобни договор странака у спору. Судско поравнање странке закључују у писаној форми уговора пред надлежним Судом. Такав уговор има својство правоснажне пресуде и снагу извршне исправе. Предмета ријешених судском нагодбом у 2015. било је 178, у 2016. тако је ријешен 241 предмет, у 2017. ријешено је 247, а у 2018. години до 06.11.2018. судском нагодбом ријешено је 202 предмета.