ЉЕТНА ШКОЛА НОВИНАРСТВА

"МАЛИ НОВИНАР"

 

К О Н К У Р С


ЈИП „СИМ“ – Семберске новине Бијељина, објављује  конкурс за љетну школу новинарства под називом  "Мали новинар " за ученике основних школа са подручја Семберије и Мајевице, старости од 12-15 година.
1. Право учешћа  на конкурсу имају сви ученици  основних школа са подручја Семберије и Мајевице, старости од 12-15 година.
2. Мини репортажа (кратка прича)  мора бити написана према правилима писања текста  у Ворд-у. Неблаговремено пристигли радови неће се  разматрати.
3.Сваки учесник доставља једну мини репортажу, која треба да садржи највише 2000 карактера.


Процедура конкурса:
1.Право учешћа имају сви ученици основних школа са подручја Семберије и Мајевице узраста од 12-15 година.
2. Рад мора садржавати: име и презиме ученика/ученице, разред, кратку биографију и контакт телефон.
3.Радови се шаљу искључиво у електронској форми на e-mail адресу semberskebn@gmail.com
4.Одабир најбољих пристиглих радова вршиће Комисија коју је именовао  директор ЈИП „СИМ“ – Семберске новине Бијељина, као и читаоци својим гласањем.                              
5. Сви приспјели  радови биће објављени на сајту Семберских новина, a pадови који уђу у ужи избор биће објављени у Семберским новинама и за њих ће моћи да гласају читаоци Семберских новина путем купона који ће се налазити у новинама.


Награде конкурса:
1.Комисија за одабир најбољих литерарних радова објавиће имена ученика, аутора награђених мини репортажа, на сајту Семберских новина.
2.За ауторе  најбољих радови који буду објављени у Семберским новинама  слиједе награде
3.Најбоља три  учесника биће награђена Љетном школом новинарства „ Мали новинар“  у трајању од пет дана која ће бити реализована у просторијама Семберских новина.
4. Конкурс остаје отворен до 31.07.2018. године


Бијељина, 10.07.2018. год.